Hoofdcontent

Financiële ondersteuning

Wil je graag meedoen, maar kun je het deelnemersgeld, cursusgeld of contributie niet betalen? Binnen onze gemeente kun je een bijdrage krijgen voor de kosten van sport-, culturele en educatieve activiteiten. Dit geldt ook voor de benodigde (sport)kleding en/of het lesmateriaal.

 

Meedoenregeling
De gemeente Twenterand vindt het belangrijk dat alle inwoners kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Met de regeling 'Meedoen' vergoedt de gemeente (een deel van) de kosten om mee te doen aan activiteiten in de samenleving. 
Let op! Deze regeling is niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen en senioren.

Voor meer informatie/aanvragen ga naar: Meedoenregeling | Twenterand


Jeugdfonds Sport & Cultuur
Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

Voor meer informatie/aanvragen ga naar: Jeugdfonds sport en cultuur | Twenterand

 

Volwassenenfonds Sport & Cultuur 
Sporten en meedoen aan culturele activiteiten. Dat is niet voor iedereen zo maar weggelegd. Soms is dat een geldkwestie, want inwoners met een laag inkomen kunnen dat vaak niet betalen. De gemeente Twenterand en zogverzekeraar Menzis slaan nu de handen ineen met het instellen van een Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Bent u 18 jaar of ouder en wilt u lid worden van een sportclub of deelnemer aan culturele activiteiten? Het Volwassenenfond helpt met het betalen van de contributie of het lesgeld. 

Voor mee informatie/aanvragen ga naar: Volwassenenfonds Sport & Cultuur | Twenterand

 

Sam& (samen voor alle kinderen)
Schoolspullen, sporten, muziek- en zwemles, een verjaardag vieren of een uitje. Het lijkt normaal voor alle kinderen in Nederland, maar niet elke ouder kan het betalen. Ben je een ouder met weinig geld of ken je een kind dat opgroeit in deze situatie? Start dan een aanvraag! Sam& zorgt ervoor dat de aanvraag bij de juiste organisatie terechtkomt. 

Voor meer informatie/aanvragen ga naar: Sam& voor alle kinderen (samenvoorallekinderen.nl)

Stichting leergeld
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijnlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!
Via meer dan 112 lokale Leergeld stichtingen biedt Leergeld Nederland deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen-en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Leergeld Twenterand is een van deze lokale stichtingen. 

Stichting Leergeld Twenterand wil kinderen, woonachting in gemeente Twenterand, de kans geven wél mee te doen: op school, met sport, met muziek of met een andere kunstzinnige vorming. 

Voor meer informatie/aanvragen ga naar: Stichting Leergeld | Twenterand